Meripelastustoimintaa Pyhäjoella jo 28 vuotta

Pyhäjoella aloitettiin meripelastustoiminnan harjoitus elokuussa 1986, jolloin etsintälaivue koottiin Pyhäjoen Navigaatioseura ry:n jäsenistä. Myöhemmin alettiin keskustella Suomen Meripelastusseuran toiminnanjohtaja Paavo Wihurin kanssa oman yhdistyksen perustamisesta. Saman vuoden joulukuussa järjestettiinkin jo perustava kokous, jossa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Röning. Hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuoteen 1996 asti.
Alussa toiminta oli varsin työntäyteistä. Oli hankittava uusia jäseniä ja tehtävä vapaaehtoistoiminta tunnetuksi. Samoin täytyi myös keksiä keinot, jolla rahoittaa meripelastustyö ja siihen tarvittavan kaluston hankinnat.

Merikokko

Ensimmäinen, väliaikainen, pelastusalus saatiin pääseuralta käyttöön toukokuussa 1987. Ensimmäisen purjehduskautensa jälkeen se vaihdettiin Merikokkoon, joka toimii edelleen yhdistyksen pelastusaluksena. Merikokolla onkin varsin kunniakas historia meripelastuksessa. Se osallistui jouluyönä, vuonna 1947, Utön edustalla karille ajaneen SS Park Victoryn miehistön pelastamiseen.

Kaikki halukkaat pääsevät mukaan meripelastustoimintaan

Tällä hetkellä Pyhäjoen Meripelastusyhdistyksen puheenjohtajana toimii Juha Anttila. ”Yhdistykseen pääsee mukaan kaikki halukkaat. Meillä on erilaisia tehtäviä, jotka soveltuvat kaikille. Merellä liikkuminen ei ole ainoa tehtävä, vaan kalustoa on kunnostettava ja varoja hankittava toiminnan pyörittämiseksi.
  

Tekninen toteutus: W3 Group