Hälytysohje

Merellä meripelastuksen hälytysnumero 0204 1000
Tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero 112

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0204 1000
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70
Allmänt nödnummer 112

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Berätta exakt var olyckan skett
 3. Berätta vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

Emergency instructions

Distress calls to the Maritime Rescue Centre via VHF ch 16 / VHF-DSC 70
or by telephone +358-204 1000 (international) 0204 1000 (national)

 1. Tell your (ships) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured ?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so

 

Tekninen toteutus: W3 Group